Leave Your Message
Usrzn hakda

HAKYNDAABŞ

MinXing, 1988-nji ýyldan bäri blister gaplaýyş çözgütlerini üpjün ediji we gümürtik gaplaýyş önümleriniň abraýly öndürijisidir, ahyrky önümçilik mümkinçiliklerine buýsanýar. Çig mal öndürmekden başlap, öz galyplarymyzy içgin dizaýn etmek we öndürmek, hil we innowasiýa ygrarlylygymyz deňi-taýy ýok. Strategiki taýdan Hytaýda ýerleşýän 10-dan gowrak önümçilik bazasy bolan MinXing, gadyrly müşderilerimiz üçin üznüksiz we şahsylaşdyrylan tejribäni üpjün edip, çişirilen gaplamalara aýratyn çemeleşýär.
Iň häzirki zaman awtomatiki enjamlar we öňdebaryjy synag gurallary bilen önümlerimiz innowasiýalaryň başynda durýar. Düwürtikli gaplar, gysgyç gaplamalar, çişirilen gaplamalar we termoformirlenen önümler ýaly dürli görnüşli önüm stillerini buýsanç bilen hödürleýäris. Iýmit gaplamakda, şokoladlary, gutapjyklary we biskwitleri, tortlary, kofe içgilerini we başgalary öz içine alýan köpugurly programmalary tapýarlar. Mundan başga-da, hödürleýän önümlerimiz kosmetika, elektronika, oýunjaklar we sowgatlar, çeper senetler, enjamlar, dokma önümleri, gündelik zerur zatlar, awtoulag üpjünçiligi, kanselýariýa we sport önümleri, derman we saglyk önümleri we başgalar ýaly dürli pudaklara ýaýrady.

MINXING
QCc4t

SYITYASATKepillik

IQC, POC we FQC ýaly ISO9001 tarapyndan kesgitlenen berk standartlara eýerip, içgin gözden geçiriş işini üpjün edýäris. Her bir komponent, ýokary hilli taýýar önümleriň eltilmegini kepillendirýän ökde QC işgärlerimiz tarapyndan gözden geçirilýär.
Bizi tapawutlandyrýan zat, diňe bir birinji derejeli önümler bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem satuwdan soňky hyzmatlara bolan üýtgewsiz ygrarlylygymyzdyr.

ösüşTaryh

1988-nji ýylda döredilen günümizden bäri gülli gaplama önümçiliginde 35 ýyldan gowrak tejribe toplap, giň önümçilik taryhymyza buýsanýarys. Amallarymyz, strategiki taýdan ýerleşýän 14 önümçilik bazasy bilen buýsanýar.
6523a82l2k

1988,2000

FuJian
jinjiang
ShangHai
Fengxian

2006,2007

ShangHai
Çingpu
ShanDong
Qingdao

2008,2012

GuangDong
Şençzhenen
SiChuan
Çengdu

2013

HuBei
Siaogan

2014

TianJin
Minxing

2018

FuJian
Sýamen
AnHui
Hefei

2019

GuangDong
Guan Guangzhouou

2020

ZheJiang
Huzhou
HuNan
Çaňşa

2023

HeNan
Kuçan

2007

2007-nji ýylda döredildi

2010-njy ýyl

LCD proýektorlary işlenip düzüldi

2012

Kianhai paýdarlar söwdasynda sanawda görkezilen kompaniýalar

2014

Ilkinji göçme akylly proýektor dünýä indi.

2016

Techokary tehnologiýaly kärhana boldy.

2018

Ilkinji Native 1080P proýektory (D025 işe girizildi)

2019

Japanaponiýanyň Rakuten Canon we Philips-iň bellenen proýektory üpjünçisi boldy.

010203

DIZAYNMÜMKINÇILIK

Blister pudagynda 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan hünärmen dizaýn toparymyz bar. Bu ökde dizaýn topary, önümi ösdürmäge döredijilikli we innowasiýa çemeleşmegimizde möhüm rol oýnaýar.

  • Kosmetika (2) 9sl
  • 7okarky we aşaky gapaklar q7v
  • Şampun k23
  • heteroseksual bxj
  • WeChat suraty_20191126123724rl4
  • Elektron palet qnl
  • Elektrik howasy üflenýän wjn
  • Sekiz bölümli çişirilen gap, ýokarky we aşaky gapaklar

önümçilikprosesleri

Önümçilik amallarymyzda, ISO9001 hil standartyny durmuşa geçirip, berk hil standartlaryna eýerýäris. Hil dolandyryşy we gözegçiligi baradaky bu ygrarlylygymyz, önümlerimiziň iň ýokary pudak görkezijilerine laýyk gelmegini üpjün etmek bilen amallarymyzyň aýrylmaz bölegidir.
takmynan4xu2

Hyzmatdaşlykhyzmatdaşlar

Bilelikdäki tagallalarymyzda dürli-dürli döredilen kärhanalar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk. Bu hyzmatdaşlyk, dürli pudaklarda we pudaklarda giňelip, özara peýdaly gatnaşyklary ösdürmäge bolan ygrarlylygymyzy görkezýär. Hyzmatdaşlyga bolan ygrarlylygymyz, umumy maksatlara ýetmek we bazardaky täzeliklere itergi bermekligimizi görkezýär.
hyzmatdaş14s1