Leave Your Message
०१०२०३०४०५०६०७०८०९१०१११२

व्यापक ब्लिस्टर प्याकेजिङ्ग समाधान

कच्चा माल उत्पादन देखि सावधानीपूर्वक डिजाइन र हाम्रो आफ्नै ढाँचा उत्पादन सम्म, गुणस्तर र नवीनता को लागी हाम्रो प्रतिबद्धता अतुलनीय छ।

हाम्रोबारे

64eead6rjs
ushao को बारेमा

MinXing एक व्यापक ब्लिस्टर प्याकेजिङ्ग समाधान प्रदायक हो र 1988 देखि ब्लिस्टर प्याकेजिङ्ग उत्पादनहरु को सम्मानित निर्माता हो, यसको अन्त देखि अन्त उत्पादन क्षमताहरु मा गर्व गर्दछ।


कच्चा माल उत्पादन देखि सावधानीपूर्वक डिजाइन र हाम्रो आफ्नै ढाँचा उत्पादन सम्म, गुणस्तर र नवीनता को लागी हाम्रो प्रतिबद्धता अतुलनीय छ। 10 भन्दा बढी उत्पादन आधारहरू रणनीतिक रूपमा चीन भर मा स्थित छ।

थप पढ्नुहोस्
२८
1988 देखि 35 वर्ष उत्पादन इतिहास
११
चीन भर 14 उत्पादन आधारहरू
७९
USD 100 मिलियन वार्षिक आउटपुट भन्दा बढी
१५८०
सम्पूर्ण समूहको 2000 कर्मचारी
79000
100 000 स्तर शुद्धीकरण कार्यशाला

हाम्रो
फाइदा

पहिलो श्रेणीका उत्पादनहरू उपलब्ध गराउने मात्र होइन, निष्पक्ष बिक्रीपछिको सेवाप्रतिको हाम्रो अटल प्रतिबद्धता पनि हो।
सफाई
chejiantuphti
सफाई
dataf7
ditu5i0
chnap0ss
chejiantuphti
सफाई
chejiantuphti
०१०२०३०४०५०६०७०८०९

उद्योग अनुप्रयोगहरू

1988 देखि भ्याकुम प्याकेजिङ्ग उत्पादनहरु को एक उच्च सम्मानित निर्माता

अझै सिक
BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

कस्मेटिक ब्लिस्टर ट्रे 2z4

कस्मेटिक छाला ट्रे

अनुहार सील प्याकेजिङ6d

अनुहार सील प्याकेजिङ्ग

PET उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर58b

पीईटी उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर

पीपी फूड्स ब्लिस्टरजे6जेड

पीपी फूड्स ब्लिस्टर

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

कस्मेटिक ब्लिस्टर ट्रे 2z4

कस्मेटिक छाला ट्रे

अनुहार सील प्याकेजिङ6d

अनुहार सील प्याकेजिङ्ग

PET उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर58b

पीईटी उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर

पीपी फूड्स ब्लिस्टरजे6जेड

पीपी फूड्स ब्लिस्टर

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

कस्मेटिक ब्लिस्टर ट्रे 2z4

कस्मेटिक छाला ट्रे

अनुहार सील प्याकेजिङ6d

अनुहार सील प्याकेजिङ्ग

PET उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर58b

पीईटी उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर

पीपी फूड्स ब्लिस्टरजे6जेड

पीपी फूड्स ब्लिस्टर

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

कस्मेटिक ब्लिस्टर ट्रे 2z4

कस्मेटिक छाला ट्रे

अनुहार सील प्याकेजिङ6d

अनुहार सील प्याकेजिङ्ग

PET उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर58b

पीईटी उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर

पीपी फूड्स ब्लिस्टरजे6जेड

पीपी फूड्स ब्लिस्टर

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

कस्मेटिक ब्लिस्टर ट्रे 2z4

कस्मेटिक छाला ट्रे

अनुहार सील प्याकेजिङ6d

अनुहार सील प्याकेजिङ्ग

PET उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर58b

पीईटी उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर

पीपी फूड्स ब्लिस्टरजे6जेड

पीपी फूड्स ब्लिस्टर

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

कस्मेटिक ब्लिस्टर ट्रे 2z4

कस्मेटिक छाला ट्रे

अनुहार सील प्याकेजिङ6d

अनुहार सील प्याकेजिङ्ग

PET उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर58b

पीईटी उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर

पीपी फूड्स ब्लिस्टरजे6जेड

पीपी फूड्स ब्लिस्टर

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

कस्मेटिक ब्लिस्टर ट्रे 2z4

कस्मेटिक छाला ट्रे

अनुहार सील प्याकेजिङ6d

अनुहार सील प्याकेजिङ्ग

PET उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर58b

पीईटी उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर

पीपी फूड्स ब्लिस्टरजे6जेड

पीपी फूड्स ब्लिस्टर

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

कस्मेटिक ब्लिस्टर ट्रे 2z4

कस्मेटिक छाला ट्रे

अनुहार सील प्याकेजिङ6d

अनुहार सील प्याकेजिङ्ग

PET उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर58b

पीईटी उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर

पीपी फूड्स ब्लिस्टरजे6जेड

पीपी फूड्स ब्लिस्टर

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

कस्मेटिक ब्लिस्टर ट्रे 2z4

कस्मेटिक छाला ट्रे

अनुहार सील प्याकेजिङ6d

अनुहार सील प्याकेजिङ्ग

PET उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर58b

पीईटी उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर

पीपी फूड्स ब्लिस्टरजे6जेड

पीपी फूड्स ब्लिस्टर

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

कस्मेटिक ब्लिस्टर ट्रे 2z4

कस्मेटिक छाला ट्रे

अनुहार सील प्याकेजिङ6d

अनुहार सील प्याकेजिङ्ग

PET उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर58b

पीईटी उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर

पीपी फूड्स ब्लिस्टरजे6जेड

पीपी फूड्स ब्लिस्टर

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

कस्मेटिक ब्लिस्टर ट्रे 2z4

कस्मेटिक छाला ट्रे

अनुहार सील प्याकेजिङ6d

अनुहार सील प्याकेजिङ्ग

PET उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर58b

पीईटी उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर

पीपी फूड्स ब्लिस्टरजे6जेड

पीपी फूड्स ब्लिस्टर

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

कस्मेटिक ब्लिस्टर ट्रे 2z4

कस्मेटिक छाला ट्रे

अनुहार सील प्याकेजिङ6d

अनुहार सील प्याकेजिङ्ग

PET उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर58b

पीईटी उपकरण स्लाइड ब्लिस्टर

पीपी फूड्स ब्लिस्टरजे6जेड

पीपी फूड्स ब्लिस्टर

BOPS सुशी boxq6o

BOPS सुशी बक्स

०१०२०३०४०५०६०७०८०९१०१११२१३१४१५१६१७१८१९२०एक्काइसबाइसतेइसचौबिस२५२६२७२८२९३०३१३२३३३४३५३६३७३८३९४०४१४२४३४४४५४६४७४८४९५०५१५२५३५४५५५६५७५८५९६०६१६२६३६४६५६६६७६८६९७०७१

हाम्रोब्रान्ड

हामी तपाईको लागि भरपर्दो साझेदार हौं